Överblick av Tidsepoker
1880-tal 1915-tal 1930-tal 1950-tal
Tidsepok | Nyrenässans
När 1800-talet närmade sig sitt slut var industrialismen i full fart. I en anda av nyrenässans och stark framtidstro går Sverige under denna period igenom en blomstrande tid av tillväxt. Läs mer 

ok
Tidsepok | 20-talsklassicism 20-talsklassicism, internationellt även kallad Swedish Grace, strävade mot att sammanfoga tradition och modernitet i en ny vacker och sofistikerad stil. Den mer avskalade och rena stilen slog snart igenom på bred front. Läs mer

ok
Tidsepok | Funktionalism Det stora genombrottet för funktionalismen i Sverige kom vid Stockholmsutställningen 1930. Det var en omtalad utställning för arkitektur, formgivning och konsthantverk som lockade runt fyra miljoner besökare. Läs mer

ok
Tidsepok | Strukturalism I mitten av femtiotalet började Europa återhämta sig från andra världskriget. Det ledde till en kraftig konsumtionsökning, vilket i sin tur ledde till en ökad efterfrågan på bostäder. Läs mer

ok