Marknadens bästa
säkerhetsdörrar

Vi förser bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och privatpersoner med marknadens bästa säkerhetsdörrar med en rikstäckande organisation. Vi arbetar också utifrån våra två koncept, Bosäkra Trapphus och FormsäkraTrapphus.

Kort om
Svenska Skydd

Svenska Skydd startade sin verksamhet 1995 med att förse fastighetsägare och boende med marknadens bästa säkerhetsdörrar. Vi är en rikstäckande organisation med kontor i Göteborg, Helsingborg, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Gävle, Örebro, Karlstad, Uddevalla samt Eskilstuna.

Under åren har vårt arbete utvecklats och idag erbjuder vi tjänster som omfattar hela trapphus.

I koncernen ingår även CH Industry där vår dörrproduktion sker.

Produkter
och tjänster