Svenska Skydd
GDPR

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Svenska Skydd utför all hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Dina personuppgifter
Uppgifter sparas när du fyller i ett kontaktformulär eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår hemsida.
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer.
Personuppgifter sparas också när ni tecknat ett avtal med oss, detta p g a garantitider.

För mer information, kontakta oss på 0200-76 76 76.