Ny Franc i Örebro

Svenska Skydd fortsätter att växa med ytterligare en franchisetagare i Örebro, KL Försäljning AB. Krister Lindholm har i dagarna tecknat avtal med Svenska Skydd och kommer att verka i området Örebro-Karlstad.

” Jag välkomnar Krister Lindholm, som arbetat med försäljning i andra branscher än vår, och som därav kommer att tillföra Svenska Skydd-kedjan värdefull kompetens. Vår målsättning att bli Sveriges största leverantör av säkerhetsdörrar i Sverige känns närmare för varje dag.

Vi lyckas knyta till oss de bästa återförsäljarna till Svenska Skydd kedjan och tillsammans utveckla konceptet ”Bosäkra Trapphus” som kommer att göra oss till det självklara valet av leverantör när nu miljonprogrammets alla lägenhetsdörrar byts ut och när Sverige skall bygga 700 000 nya lägenheter”.

Jag ser fram mot fortsättningen av att bygga vår franchise-kedja för att bli en heltäckande leverantör av säkerhetsdörrar till fastighetsägare i hela Sverige.”

Torbjörn Svahn, VD