Varför ska man köpa svenska säkerhetsdörrar?

Här kommer 10 starka skäl

 1. Svenska säkerhetsdörrar behöver inte ha några kassaskåpslås för att hålla tjuvarna borta. Det ska räcka det med vanliga svensktillverkade lås i dörren. Annars är det något som är fel. Om dörren är testad och godkänd med ett separat ”igelkottslås” för inbrott, så måste ju dörren vara låst med det, även när man är i bostaden. Annars har man ju inget inbrottsskydd när man är hemma. Varningsflagg med andra ord.

2. Med svenska säkerhetsdörrar kan man utrymma på ett säkert sätt. Återknyter till punkten ovan. Man ska aldrig behöva låsa extralås med nyckel inifrån. I en nödsituation kan man behöva utrymma snabbt.

3. Svenska säkerhetsdörrar är alltid inbrottstestade från rätt sida av dörren.  Sverige är tämligen ensamma om att lägenhetsdörren går utåt. I andra länder testar man för inbrott från det håll som för oss är baksidan på dörren, vilket gör det mycket enklare att klara inbrottstestet.

4. Svenska säkerhetsdörrar är alltid brandtestade av ackrediterat provningslaboratorium. Sedan 1 september 2016 krävs tester enligt nya Europastandarden. Acceptera inget annat.

5. Svenska säkerhetsdörrar är alltid rökgastestade under verkliga förhållanden.  Från och med 1 januari 2013 är det lag (Boverkets Byggregler BBR avsnitt 5:534) på att alla nyinstallerade entrédörrar från trapphus till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta i klass S200 (tidigare Sm) enligt SS-EN 13501-2. Oavsett om det rör sig om nybyggnation eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Det är Ni som fastighetsägare som är ansvariga. Här spelar det alltså ingen roll om dörrarna så vore gratis.

6. Svenska säkerhetsdörrar har alltid dokumentation på svenska. Typgodkännande och certifikat för samtliga provningar ska finnas på svenska. Hur ska Ni annars veta vad det betyder?

7. På svenska säkerhetsdörrar finns inga pålimmade dörrsidor. Homogena dörrar är starka dörrar.

8. Till svenska säkerhetsdörrar finns alltid reservdelar att tillgå nära Er.

9. På svenska säkerhetsdörrar kan Er lokala låssmed göra service på låsen.

10. Svenska säkerhetsdörrar är närproducerade.