Offert

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Vad är du intresserad av?
Offert

Klassningar och certifikat

Klassningar
och certifikat

När ni ska välja säkerhetsdörr, var noga med att kontrollera både certifikat och inbrottsstandard. Våra säkerhetsdörrar uppfyller inbrottsstandarden SS EN-1627 samt certifikat, utfärdade i Sverige. Ni kan läsa mer om inbrottsskydd på stoldskyddsforeningen.se och på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, sp.se


Inbrottsklassade dörrar

Säkerhetsdörrarnas uppgift är att skydda mot inbrott. Hur väl dörrarna står emot inbrott testas på olika sätt och testerna visar om dörren klarar den inbrottsklass som den är byggd för att klara av. SS-EN 1627 har inbrottsklasser RC1 till RC6. För lägenhetsdörrar används RC 3. RC betyder Resistance Class.

Läs mer om våra inbrottsklassade dörrar

Brandklassade dörrar

Boverkets byggregler (BBR) föreskriver att lägenheter ska ha brandklassade dörrar. Klassen ska vara EI30 enl. gamla standarden som fortfarande finns på dispens under samexistensperioden fram till 2018. Sen gäller EI 2 15/EW 30, som är den nya standarden för lägenheter.

Läs mer om våra brandklassade dörrar


Rökgastäta dörrar

Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 2013 är det därför lag på att alla dörrar som monteras i lägenheter ska vara brandgastäta. .

Läs mer om våra rökgasklassade dörrar


Ljudklassade dörrar

Tystnaden är en sällsynt men efterfrågad kvalitet för många. Bättre ljudreducering är ett av de största önskemålen hos lägenhetsinnehavarna.

Läs mer om våra ljudklassade dörrar