Offert

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Vad är du intresserad av?
Offert

Rökgastäta dörrar

Rökgasklassade
dörrar

Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 2013 är det därför lag på att alla dörrar som monteras i lägenheter ska vara brandgastäta.

Det som testas är om dörren är tillräckligt tät för att kunna stå emot brandgas vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Dörren testas både mot varm gas (Sm) och mot rumstempererad gas (Sa). Provningen sker från båda sidor av dörren.

Brandgastätheten vid Sm provas i röktemperaturen 200⁰C. Det mäts i m3/h. Vid tryck 50Pa. Genomströmningen får inte överstiga 20 m3/h.

Brandgastätheten vid Sa provas i röktemperaturen 20⁰C. Det mäts i m3/h/m. Vid tryck 25Pa. Genomströmningen får inte överstiga 3m3/h/m.

Klarar dörren kravet för Sm klarar den automatiskt kravet för Sa och därför beskrivs märkningen oftast som Sa/Sm, men ibland bara Sm.