Informationsarkiv

Personalliggare – ID 06 vid byte till nya säkerhetsdörrar/trapphusrenovering

Trapphus i olika länder

Att lyckas med en trapphusentreprenad

Alla trapphus har olika karaktärer och estetiskt utseende, i flera av de trapphus vi renoverar är stilen strukturalism. Trapphus med grå, vit och blå färg. Trapphusrenovering av Svenska Skydd AB

Strukturalism

Bästa leverantören av säkerhetsdörrar till kommunala fastighetsbolag

Fastighetsboxar eller brevinkast?

Funktionalism

Säkerhetsdörrar i 1880-tals miljö

Styrelsebeslut räcker för att byta till säkerhetsdörrar

Tjugotalsklassicism

Vårt sätt att arbeta

Beröm – Varför får man beröm?

Dekorationsmålning

Nyrenässans

Hur mycket dämpar en säkerhetsdörr ljudet?

Målning av ny säkerhetsdörr tillverkad av Svenska Skydd AB

Kommunikation är nyckeln i en lyckad trapphusrenovering