Vårt sätt att arbeta

Välja rätt säkerhetsdörrar

Tillsammans gör vi det möjligt delaktighet för bästa resultat. Vi har byggt upp vår organisation efter ett arbetsflöde som vi utarbetat genom åren. Medarbetare, kunder och leverantörer har tillsammans gjort det möjligt.

Kommunikation är grunden

Vi tror att kommunikation är grunden till ett lyckat slutresultat och genom att kommunicera ut vårt arbetsflöde på ett tydligt sätt uppnår vi hög nivå på förståelse för varandras arbetsuppgifter och ett stort ansvarstagande som i sin tur leder till hög kvalitet, goda leveranstider och en effektiv organisation som kan arbeta konkurrenskraftigt.

Tidigt involverad i säljprocessen

Vi har utarbetat ett verksamhetssystem för miljö och kvalitetssäkring som är grunden i vårt arbetsflöde. Du som kund blir redan i säljprocessen involverad i arbetsflödet och tidigt delaktig för att kunna påverka så att slutresultatet blir just så bra som vi önskar. Detta sätt att arbeta enligt ett flöde är en naturlig del för oss att arbeta på och det har visat sig vara framgångsrikt.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av

Vår arbetsprocess

Efter bokat möte med någon av våra erfarna säljare tillika projektledare startar processen alltid med ett platsbesök där man tillsammans med er som kund gör en grundlig behovsanalys av vad som önskas göras. Därefter är det säljarens uppgift att ta fram en offert utefter det vi kommit överens om. Offertgenomgång sker alltid grundligt med beställaren, detta för att säkerställa att ni som kund får in offert på exakt det ni efterfrågar. När båda parterna är överens undertecknas ett avtal.

Nu tar Svenska Skydd över processen men först sker ett överlämningsmöte mellan projektledare, produktionsledare och kund. Svenska Skydd tar fullt ansvar för beställningar och planering, såsom avisering och kontakt med boende och styrelse. Vi arbetar enligt ABT O6 vilket ger både er som kund och oss på Svenska Skydd tydliga riktlinjer att följa.

Nu är entreprenaden planerad ut i minsta detalj, nu sätter vi igång! Vi har egna utbildade och auktoriserade montörer för att säkerställa att slutresultatet blir av högsta kvalitet. Ute på arbetsplatsen finns en arbetsledare som leder arbetet och är länken till projektledaren. Från den 1 januari 2016 träder en ny lag i kraft gällande personalliggare i Sverige. Det betyder att varje anställd hos Svenska Skydd måste registrera sin närvaro på arbetsplatsen. När entreprenaden är slutförd är det tid för slutbesiktning.

Projektgrupper är grunden till ett lyckat resultat!

För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi i projektgrupper – ett arbetssätt vi format fram genom åren. I dessa projektgrupper har vi vår egen personal med kompetenser inom montage, måleri, snickeri, sälj och marknad samt projektledning. Med projektgrupper som innehar samtliga nödvändiga kompetenser kan vi lättare ha kontroll på projektet och därmed leverera ett bra resultat till dig som kund.

Genom att hela tiden föra en dialog och hålla en nära kommunikation inom våra projektgrupper skapar vi de bästa förutsättningarna för att dels få en ökad förståelse för varandras områden och arbetsuppgifter, men framförallt för att kunna leverera ett så bra slutresultat som möjligt till dig som kund, där dina önskemål blir verklighet. Vi tror att detta är grunden till ett lyckat resultat.