Offert

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Vad är du intresserad av?
Offert

Produkter & Tjänster

Marknadens bästa
säkerhetsdörrar

Välkommen till Svenska skydd. Vi förser privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med marknadens bästa säkerhetsdörrar. Vi erbjuder även trapphusmålning samt formsäkrar trapphus utefter tidsepok och vi bevarar därmed vårt kulturarv.


Svenska Skydd har varit verksamt sedan 1995 och vi har idag tre kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Vi tjänstgör i hela Sverige och är därmed rikstäckande.

Svenska Skydd började med att erbjuda fastighetsägare marknadens bästa säkerhetsdörrar. Under åren har vårt arbete utvecklats och idag erbjuder vi tjänster som omfattar hela trapphus.

Vi tillverkar säkerhetsdörrarna själva i vår fabrik i Eskilstuna och lagerhåller dem i våra egna lokaler för att på så sätt ha full kontroll över hela produktionsprocessen.

Våra tre kundgrupper

Våra kundgrupper som vi arbetar för är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Privatpersoner

Som privatperson vill vi på Svenska Skydd öka trivseln för dig och dina grannar. Vi hjälper er att uppnå ett tryggt och komfortabelt boende. Med våra säkerhetsdörrar minskas risken för brand och inbrott.

Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med trapphusrenoveringar, vi utför även trapphusmålning och levererar och monterar säkerhetsdörrar. När vi formsäkrar trapphus tar vi reda på fastighetens byggår. Vi utgår från vad som var tidstypiskt då och därmed bevarar vi vårt kulturarv. Vi levererar säkerhetsdörrar i alla tänkbara utföranden och platsmålar dem i trapphuset för bästa resultat.

Fastighetsägare

Vi hjälper både kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare med leverans och montering av säkerhetsdörrar i hela landet. Vi är rangordnade #1 i HBVs upphandling av säkerhetsdörrar så det är enkelt för er som kommunalt bostadsbolag att beställa säkerhetsdörrar av oss.

Läs mer om våra referensobjekt och låt dig inspireras!

Svenska Skydd arbetar utifrån tre olika produktkategorier

De tjänster vi tillhandahåller är indelade i tre olika produktkategorier, vilka är säkerhetsdörrar, trapphusmålning och trapphusrenovering.


Säkerhetsdörrar

Svenska Skydd erbjuder marknadens bästa säkerhetsdörrar, Svenska Skydd MK3, som vi tillverkar själva. Vi levererar våra säkerhetsdörrar i alla möjliga utföranden där grunden är en laminerad ståldörr. Vi förädlar sedan säkerhetsdörren så att dess utseende uppfyller dina önskemål och passar in i fastighetens miljö.

Vi har delat in våra utföranden av säkerhetsdörrar i tre olika kategorier – standard- och specialutförande samt vår nya dörr för utomhusbruk.

Läs mer om våra säkerhetsdörrar.Trapphusrenovering

När vi genomför en trapphusrenovering formsäkrar vi ditt trapphus och bevarar fastighetens kulturarv samtidigt som vi uppfyller de krav som ställs på säkerheten idag.

Trapphuset är den första kontakten med en fastighet och med en tidstypisk renovering skapar du äkthet och exklusivitet vilket även ökar trivseln i din fastighet. Vid en trapphusrenovering tar vi reda på fastighetens historik och får därmed information om i vilken tidsepok den byggdes. Varje tidsepok har sina säregna arkitektoniska stildrag och formspråk, vilka vi vill återskapa. Det gäller då allt från färger, till målningsteknik till mindre detaljer. Alla små detaljer är viktiga för ett lyckat slutresultat!

Läs mer om trapphusrenovering.Trapphusmålning

Vid en trapphusmålning tar våra erfarna färgsättare reda på fastighetens historik för att på så vis skaffa sig en bild av hur fastigheten sett ut när den byggdes. Vad var tidstypiskt för den aktuella tidsepoken? En dialog förs med dig som kund där du får dela med dig av dina förväntningar av målerientreprenaden.

Med informationen våra färgsättare samlar in via olika tekniker, efterforskningar och i dialogen med kund tar vi fram ett förslag på färgsättning där vi visualiserar hur trapphuset kommer att se ut.

Läs mer om trapphusmålning.

Projektgrupper är grunden till ett lyckat resultat!

För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi i projektgrupper – ett arbetssätt vi format fram genom åren. I dessa projektgrupper har vi vår egen personal med kompetenser inom montage, måleri, snickeri, sälj och marknad samt projektledning. Med projektgrupper som innehar samtliga nödvändiga kompetenser kan vi lättare ha kontroll på projektet och därmed leverera ett bra resultat till dig som kund.

Genom att hela tiden föra en dialog och hålla en nära kommunikation inom våra projektgrupper skapar vi de bästa förutsättningarna för att dels få en ökad förståelse för varandras områden och arbetsuppgifter, men framförallt för att kunna leverera ett så bra slutresultat som möjligt till dig som kund, där dina önskemål blir verklighet. Vi tror att detta är grunden till ett lyckat resultat.