Våra tidsepoker

Svenska Skydd hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med att öka trivseln för de boende och bevara fastighetens kulturarv och forna glans. Detta gör vi genom att formsäkra och måla trapphus samt installera tidstypiska detaljer. Vid en trapphusentreprenad blir ni tilldelad en dedikerad projektledare som hela tiden för en nära dialog med er kring arbetet och dess upplägg och planering.

Nyrenässans

När 1800-talet närmade sig sitt slut var industrialismen i full fart. I en anda av nyrenässans och stark framtidstro går Sverige under denna period igenom en blomstrande tid av tillväxt

20-tals Klassicism

Tjugotalsklassicism, internationellt även kallad Swedish Grace, strävade mot att sammanfoga tradition och modernitet i en ny vacker och sofistikerad stil.

Funktionalism

Det stora genombrottet för funktionalismen i Sverige kom vid Stockholmsutställningen 1930. Det var en omtalad utställning för arkitektur, formgivning och konsthantverk som lockade runt fyra miljoner besökare.

Strukturalism

I mitten av femtiotalet började Europa återhämta sig från andra världskriget. Det ledde till en kraftig konsumtionsökning, vilket i sin tur ledde till en ökad efterfrågan på bostäder.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av