Nyrenässans

1880–1915 Nyrenässans

När 1800-talet närmade sig sitt slut var industrialismen i full fart. I en anda av nyrenässans och stark framtidstro går Sverige under denna period igenom en blomstrande tid av tillväxt.

Kungliga biblioteket

Nordiska museét i Stockholm och Gamla Riksbanken i Malmö byggdes under denna period. Så även kungliga biblioteket som uppfördes mellan 1871-77.

Arkitekturen influerades starkt av medeltida riddarromantik och kyrkmåleri. Trapphusen dekorerades med kryssvalv och takrosetter.

Tidstypiska detaljer

Dekorationsmåleriet i trapphusen influerade av medeltida riddarromantik. Färgskalan gick i brunt, rött, gult och guld och entréer och trapphus var vid tiden rikligt påkostade. Golven var av skiftande karaktär och vanligt förekommande var marmorgolv med färgrika bårder.

Snabbfakta

Måleri

Dekorationsmålerier influerade av medeltida riddarromantik går sakta över till vitmålade och enkelt utformade stucklister under åren 1890-1910.

Färger

Vanliga färger var brunt, rött, gult och guld.

Snickerier

Entréer och trapphus var vid tiden rikligt påkostade. De var rikt profilerade och ådringsmålade. Snickeriernas utformning följer resten av trapphusets utformning.

Golv

Husens golv i entréer och trapphus kunde vara av skiftande karaktär. Vanligt förekommande var vitt marmorgolv med en färgrik bård. Marmor la man oftast i entrén och cementmosaik i trapphuset.

Armaturer

Sparsamma armaturer hängandes i taket.

Detaljer

Stuckarbeten med så kallad grisaillemålning, imitationsmåleri.

Fönsterglas

Oftast etsade och blästrade för att förhindra insyn och samtidigt släppa in så mycket ljus som möjligt.