Strukturalism

1950–1970 Strukturalism

I mitten av femtiotalet började Europa återhämta sig från andra världskriget. Det ledde till en kraftig konsumtionsökning, vilket i sin tur ledde till en ökad efterfrågan på bostäder.

Garnisonen

Garnisonen är en typsikt strukturalistiskt byggnad som ligger på gammal klassisk militärmark där Svea- och Göta livgarde slog upp sina kasernbyggnader redan 1886.

Garnisonen byggdes till 1972 och blev ett pilotprojekt för svenska Byggnadsstyrelsens strukturalistiska idé om “kontorsbygglådan” som skulle kunna anpassas efter verksamhetens behov. Byggt av A4-arkitektkontor.

Standardisering

Den strukturalistiska idén bygger på en förenklad och mer standardiserad form av funktionalismen. Runt om i landets storstäder byggdes nu förorter, till exempel Vällingby utanför Stockholm.

Tidstypiska detaljer

I begynnelsen av denna epok var arkitekturen mera detaljrik. Senare övergick stilen till att bli enklare och mer standardiserad. Husen var ofta tre våningar höga med putsade fasader. Färger som rött, blått och grönt dominerade inne i trapphusen. Karaktäristiskt för tiden var dörrar av gabon samt den berömda flingfärgen på väggarna.

Snabbfakta

Måleri

Flingmålade, slätstrukna och enfärgade väggar.

Färger

Gröna, röda och gula toner.

Snickerier

Släta dörrar med fanér.

Golv

Kålmårdsmarmor, Carraramarmor och terazzogolv i vissa fall även linoleummatta.

Armaturer

Glober och enklare plastarmaturer.

Detaljer

Räcken i förnicklad metall och träportar med vågiga glas, övergående till portar i stål och aluminium.

Fönsterglas

Enkla rutor i vissa fall betongglas.