Brandgasklassade dörrar

Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 2013 är det därför lag på att alla dörrar som monteras i lägenheter ska vara brandgastäta.

Skydd mot giftig rök

I denna artikel hittar du information om vad som gäller för brandgasskydd för dörrar. Svenska skydds brandklassade dörrar kommer i olika skyddsnivåer beroende på vilken dörr du väljer. Brandgasklass testas på följande vis enligt boverkets föreskrifter.

Det som testas är om dörren är tillräckligt tät för att kunna stå emot brandgas vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Dörren testas både mot varm gas (S200) och mot rumstempererad gas (Sa). Provningen sker från båda sidor av dörren.

Brandgastätheten vid S200 provas i röktemperaturen 200⁰C. Det mäts i m3/h. Vid tryck 50Pa. Genomströmningen får inte överstiga 20 m3/h.

Brandgastätheten vid Sa provas i röktemperaturen 20⁰C. Det mäts i m3/h/m. Vid tryck 25Pa. Genomströmningen får inte överstiga 3m3/h/m.

Klarar dörren kravet för S200 klarar den automatiskt kravet för Sa och därför beskrivs märkningen oftast som Sa/S200, men ibland bara S200.

Läs mer på boverkets hemsida om brandgasklasser hos dörrar eller kontakta oss för mer information.

 

Varför en brandgastät dörr?

 
  1. Rökspärr: Brandgastäta dörrar förhindrar spridningen av rök från en brand från ett område till ett annat inom en byggnad. Rök är mycket farlig eftersom den kan leda till nedsatt sikt, andningssvårigheter och snabb förlust av medvetande. Genom att begränsa rökens passage hjälper dessa dörrar människor att andas lättare och underlättar en säker evakuering.
  2. Siktbarhet: Vid en brand är det avgörande att ha god sikt för att hitta nödutgångar och navigera i byggnaden. Brandgastäta dörrar bidrar till att förhindra att rök tränger igenom, vilket förbättrar siktbarheten och gör det enklare för människor att fly och för räddningspersonal att utföra räddningsinsatser.
  3. Skydda evakueringsvägar: Brandgastäta dörrar används ofta i korridorer och trapphus, som är viktiga evakueringsvägar. Genom att förhindra rökspridning i dessa områden säkerställer de att utrymningsvägarna förblir klara och att människor kan komma ut ur byggnaden säkert.
  4. Följer föreskrifter: Många lokala och nationella byggnadsföreskrifter kräver användning av rökgastäta dörrar i vissa delar av en byggnad, särskilt i kommersiella och offentliga byggnader. Genom att följa dessa föreskrifter upprätthåller man en hög nivå av brandsäkerhet.

Sammanfattningsvis används brandgastäta dörrar för att minimera rökexponering, förbättra siktbarheten och säkerställa att utrymningsvägar förblir fria från rök i händelse av en brand. Dessa dörrar spelar en avgörande roll för att skydda liv och säkerhet i nödsituationer och är en viktig del av ett omfattande brandsäkerhetssystem.

Kontakta oss, så guidar och hjälper vid dig angående branddörrar.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av