Brandgasklassade dörrar

Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 2013 är det därför lag på att alla dörrar som monteras i lägenheter ska vara brandgastäta.

Skydd mot giftig rök

I denna artikel hittar du information om vad som gäller för brandgasskydd för dörrar. Svenska skydds brandklassade dörrar kommer i olika skyddsnivåer beroende på vilken dörr du väljer. Brandgasklass testas på följande vis enligt boverkets föreskrifter.

Det som testas är om dörren är tillräckligt tät för att kunna stå emot brandgas vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Dörren testas både mot varm gas (S200) och mot rumstempererad gas (Sa). Provningen sker från båda sidor av dörren.

Brandgastätheten vid S200 provas i röktemperaturen 200⁰C. Det mäts i m3/h. Vid tryck 50Pa. Genomströmningen får inte överstiga 20 m3/h.

Brandgastätheten vid Sa provas i röktemperaturen 20⁰C. Det mäts i m3/h/m. Vid tryck 25Pa. Genomströmningen får inte överstiga 3m3/h/m.

Klarar dörren kravet för S200 klarar den automatiskt kravet för Sa och därför beskrivs märkningen oftast som Sa/S200, men ibland bara S200.

Läs mer på boverkets hemsida om brandgasklasser hos dörrar eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av