Brandklassade dörrar

Lägenheter ska ha brandklassade dörrar. Det föreskriver Boverkets byggregler (BBR). Lägenhetsdörrarna ska skydda mot brand i minst 30 minuter oavsett om det är i ett nybyggt hus eller dörrar som byts ut i en befintlig byggnad. Dörrarna klassas efter en standard som kallas EI2 15/EW 30, vilken ersatte den gamla klassificeringen EI30.

Den nya klassificeringen testar dörren som en helhet för att klara kraven för att bli brandklassade. Känn dig trygg med brandklassade dörrar från Svenska Skydd.

Brandtestade dörrar

Brandtesterna utförs på en komplett dörr inklusive lås, beslag och karm. Efter testet specificeras det i typgodkännandet vilka krav som har uppfyllts, samt vilka lås och beslag som dörren är godkänd med. Eftersom dörren testas som en helhet får inga komponenter bytas ut utan att hela dörren testas på nytt.

Vid brandprovet stängs dörren till en öppning till en stor brandugn. Ugnen eldas i 30 eller 60 minuter, beroende på vilken klassificering som ska uppnås. Därefter testas två dörrar, en inåtgående och en utåtgående, för att säkerställa att dörren har samma brandskydd på båda sidor. Lågor får inte uppstå under testets gång.

När dörrarna klarar provet så uppfyller de standarden EI2 15/EW 30.

 

Klassificering av branddörrar

De olika klassificeringarna indikerar hur länge en dörr kan motstå en brand och förhindra att elden sprider sig till andra områden. EI står för integritet och isolering, vilket innebär att dörren hindrar att brand sprider sig. Det betyder även att dörren inte överskrider en temperatur på 180 grader Celcius inom angiven tid, vilket siffran som följer efter står för. EW står för integritet och begränsad strålning, vilket i sin tur innebär att dörren ger skydd mot värme och strålning i så lång tid som siffran anger.

Brandklassificeringen EI2 15/EW 30 står därmed för att dörren bibehåller sin strukturella integritet och isolerande egenskaper för att förhindra eld och gasgenomträngning i minst 15 minuter. Samtidigt ger den skydd mot värme och strålning i minst 30 minuter. Detta är den lägsta klassen som ska uppfyllas för ytterdörrar enligt BBR.

Provningarna för brandklassning görs hos RISE (Research Institutes of Sweden). Läs mer på boverkets hemsida om brandtekniska klasser, eller kontakta oss för mer information.

Varför en branddörr?

Brandklassade dörrar är en viktig komponent i brandsäkerhetssystemet i byggnader av flera skäl:

  1. Skydda liv: Brandklassade dörrar ger människor tid att fly från en byggnad i händelse av en brand. Genom att fördröja spridningen av eld och rök ger de människor möjlighet att komma ut i säkerhet och minskar risken för skador eller förlust av liv.
  2. Förhindra brandutbredning: Brandklassade dörrar förhindrar att eld och rök sprider sig från en del av en byggnad till en annan. De hjälper till att begränsa brandens omfattning och skydda andra delar av byggnaden.
  3. Skydda egendom: Brandklassade dörrar kan också hjälpa till att skydda egendom och värdefulla tillgångar genom att förhindra att branden sprider sig och orsakar omfattande skador.
  4. Skapa säkra evakueringsvägar: Brandklassificerade dörrar placeras ofta i evakueringsvägar, som korridorer och trapphus. Dessa dörrar säkerställer att dessa vägar förblir öppna och inte blockeras av brand eller rök, vilket gör det möjligt för människor att komma ut ur byggnaden säkert.
  5. Uppfylla byggnadsföreskrifter: Många lokala och internationella byggnadsföreskrifter kräver användning av brandklassificerade dörrar i vissa delar av en byggnad. Genom att följa dessa föreskrifter kan man säkerställa att byggnaden uppfyller minimikraven för brandsäkerhet.

Sammanfattningsvis är brandklassade dörrar en viktig del av brandsäkerheten i byggnader eftersom de bidrar till att skydda liv och egendom, förhindra brandutbredning och skapa säkra evakueringsvägar. Deras användning är ofta reglerad av lagar och föreskrifter för att säkerställa en hög nivå av brandsäkerhet.

Kontakta oss, så guidar och hjälper vid dig angående branddörrar .

Kontakta oss

Vad är du intresserad av