Brandklassade dörrar

Boverkets byggregler (BBR) föreskriver att lägenheter ska ha brandklassade dörrar. Klassen ska vara EI30 enl. gamla standarden som fortfarande finns på dispens under samexistensperioden fram till 2018. Sen gäller EI2 15/EW 30, som är den nya standarden för lägenheter.

Brandtestade dörrar

I den nya standarden utförs brandtesterna på en komplett dörr med lås, beslag, karm mm. Efter testet står det i typgodkännande vilka krav som uppfyllts, samt vilka lås och beslag dörren är godkänd med. Eftersom säkerhetsdörren är testad i sin helhet innebär det att inga komponenter får bytas ut utan att dörren testas på nytt.

Vid brandprovet tillsluter dörren en öppning i en stor ugn. Ugnen eldas i 30 eller 60 minuter, beroende på önskad klass. För att klara den nya standarden EI2 15/EW 30 provas två dörrar. En utåtgående och en inåtgående, så att samma brandskydd finns på båda sidor om dörren. Siffran 2 står för att temperaturen mäts även på karmen i den nya standarden. Dessutom får inte lågor uppträda under provet. Provningarna för brandklassning görs hos RISE. Läs mer på boverkets hemsida om brandtekniska klasser, eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av