Ljudklassade dörrar

Tystnaden är en sällsynt men efterfrågad kvalitet för många. Bättre ljudreducering är ett av de största önskemålen hos lägenhetsinnehavarna.

Bättre ljudkomfort

Ljudreduktionen (som även kallas transmissionsförlust eller ljudreduktionstal) mäts i enheten: R dB. Det är ett mått på hur effektivt t.ex. väggar, golv eller dörrar begränsar ljudet att passera vidare. Begreppet Rw innebär att testet har genomförts i ett laboratorium medan R´w innebär att testet är utfört i en miljö som liknar verkligheten. Dörrar kan ljudklassas i klass R´w 30dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB samt 50 dB. Svenska Skydds lägenhetsdörrar finns i klass 35, samt 40 dB. Vid utbyte av dörrar är 35 dB minimikravet. I nybyggnation krävs 40 dB ljudklass.

Ljudprovet görs genom att dörren monteras mellan ett sändarrum/högtalarrum och ett mottagarrum. Man mäter hur många dB lägre ljudet är (luftljudsisoleringen) på andra sidan den stängda ljudklassade dörren. Provningarna för ljudklassning gör hos RISE.

För trapphusrenoveringar säljs oftast SS RC3 med 35 dB-klass. Svenska Skydds erfarenhet visar att de boende ofta blir nöjda med den ljudkomfort en Säkerhetsdörr med 35 dB-klass ger. Skulle någon enskild kund vara speciellt känslig för ljud, så finns SS RC3 i 40 dB att tillgå.

Läs mer om de regler som gäller på boverkets hemsida, eller kontakta oss för mer information.

Varför en ljudklassad dörr?

Det finns flera skäl till varför man skulle vilja använda en ljudklassad dörr i olika miljöer. Här är några av de vanligaste anledningarna:

  1. Ljudisolering: Den främsta anledningen till att använda en ljudklassad dörr är för att minska ljudgenomträngning mellan olika rum eller områden. Ljudklassade dörrar är utformade för att blockera ljud och förhindra att ljud från ett rum tränger in i ett annat. Detta är särskilt viktigt i miljöer där tystnad eller avskildhet är viktiga, som i ljudinspelningsstudior, kontor, hotellrum och bostäder.
  2. Integritet: Ljudklassade dörrar kan ge ökad integritet i rum där konfidentiella samtal eller känsliga aktiviteter äger rum. De kan också vara användbara i sovrum, badrum och andra utrymmen där personlig integritet är av stor vikt.
  3. Bullerminskning: Om du bor i en bullrig stadsmiljö eller nära en trafikerad väg, kan ljudklassade dörrar hjälpa till att minska bullerintrång och skapa en mer lugn och tyst inomhusmiljö.
  4. Ljudkontroll: I kommersiella miljöer, som biografer eller konferensrum, är ljudkontroll avgörande för att säkerställa att ljudkvaliteten är hög och att ljud från evenemang inte tränger ut i omgivningen.
  5. Följa byggnormer: I vissa situationer kan byggnadsbestämmelser och normer kräva användning av ljudklassade dörrar för att uppfylla ljudisolationskrav och skydda både invånare och omgivningen från störande ljud.

Sammanfattningsvis, användningen av ljudklassade dörrar är nödvändig i miljöer där ljudisolering är viktig, antingen av integritetsskäl, bullerreducering eller för att uppfylla regler och normer. Dessa dörrar spelar en viktig roll i att skapa en bekväm och tyst inomhusmiljö och kan anpassas för att möta specifika behov och krav i olika applikationer.

Kontakta oss, så guidar och hjälper vid dig angående ljudklassade dörrar.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av