Ljudklassade dörrar

Tystnaden är en sällsynt men efterfrågad kvalitet för många. Bättre ljudreducering är ett av de största önskemålen hos lägenhetsinnehavarna.

Bättre ljudkomfort

Ljudreduktionen (som även kallas transmissionsförlust eller ljudreduktionstal) mäts i enheten: R dB. Det är ett mått på hur effektivt t.ex. väggar, golv eller dörrar begränsar ljudet att passera vidare. Begreppet Rw innebär att testet har genomförts i ett laboratorium medan R´w innebär att testet är utfört i en miljö som liknar verkligheten. Dörrar kan ljudklassas i klass R´w 30dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB samt 50 dB. Svenska Skydds lägenhetsdörrar finns i klass 35, samt 40 dB. Vid utbyte av dörrar är 35 dB minimikravet. I nybyggnation krävs 40 dB ljudklass.

Ljudprovet görs genom att dörren monteras mellan ett sändarrum/högtalarrum och ett mottagarrum. Man mäter hur många dB lägre ljudet är (luftljudsisoleringen) på andra sidan den stängda ljudklassade dörren. Provningarna för ljudklassning gör hos RISE.

För trapphusrenoveringar säljs oftast SS RC3 med 35 dB-klass. Svenska Skydds erfarenhet visar att de boende ofta blir nöjda med den ljudkomfort en Säkerhetsdörr med 35 dB-klass ger. Skulle någon enskild kund vara speciellt känslig för ljud, så finns SS RC3 i 40 dB att tillgå.

Läs mer om de regler som gäller på boverkets hemsida, eller kontakta oss för mer information

Kontakta oss

Vad är du intresserad av