Svenska Skydds säkra dörr för utomhusbruk

Svenska Skydd MK3 YD är den första svenska säkerhetsdörren för utomhusbruk som har ett så lågt U-värde på endast 0,82. Den håller kylan utanför och sparar in på uppvärmningskostnader, vilket gör den miljövänlig. Dörren har samma egenskaper som en vanlig säkerhetsdörr gällande inbrott, brand och ljud.

Svenska Skydd MK3 YD

Svenska Skydd MK3 YD är den första svenska säkerhetsdörren gjord för utomhusbruk med så lågt U-värde som 0,82. Dörrens konstruktion gör den väldigt stabil med hakregellås, bakkantssäkringar och stabil stålkarm samt förzinkade gångjärn. Svenska Skydd MK3 YD har säkerhetsklass MK3 det vill säga Europaklass SS-EN 1627.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av

Egenskaper och klassningar

Det finns olika klasser och standarder på säkerhetsdörrar. Tidigare klassades dörrarna enligt Svensk Standard i klass 1-4, exempelvis klass 2 enligt SS 817345. Denna standard har utgått. Den nu gällande standarden är SS EN-1627, vilket är en europeisk standard, där inbrottsklasserna benämns med prefixet RC (Resistance Class på engelska) eller MK (Motståndsklass på svenska) samt det nummer i vilken klass den är provad i. Klasserna kan vara RC2, RC3 samt RC4 där den vanligaste till lägenheter är RC3. Vår dörr håller brandklass EI 30 vilket betyder att den kan bromsa en brand i minst 30 minuter.

Vanliga frågor och svar om dörr för utomhusbruk

Ett U-värde är måttet för att utläsa dörrens energieffektivitet. Ju lägre U-värde desto mer energieffektivt är dörren, och som i sin tur innebär större isoleringsförmåga. Vår säkerhetsdörr för utomhusbruk har alltså ett U-värde på endast 0,82 vilket är väldigt lågt. Dörren har därmed en stor isoleringsförmåga och den sparar därmed på uppvärmningskostnaderna och miljön.

Vi levererar våra dörrar i alla möjliga utföranden. Svenska Skydd MK3 YD levereras i valfri NCS kulör och kan även fås med träpanel.