Offert

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Vad är du intresserad av?
Offert

Trapphusmålning

Vi målar om
trapphus

När vi ska måla om ett trapphus är det viktigt för oss att ha en nära dialog med dig som kund, så att vi förstår dina önskemål och förväntningar på en trapphusmålning. Minst lika viktigt är det att förstå fastighetens historia och få en bild av hur den har sett ut genom åren.

Fastighetens byggår

Våra skickliga färgsättare inleder arbetet med att ta reda på fastighetens byggår – hur såg det ut som nybyggt och vad har försvunnit med åren? Byggåret berättar i vilken tidsepok huset byggdes och därmed vad som var tidstypiskt då när det kommer till stil, färger, former och målningsteknik. Varje epok har sin karaktär med säregna stildrag och det vill vi bevara så att det får leva kvar i väggarna. Läs mer om de olika tidsepokernas stilar här

Information från Stadsmuseerna

Ibland tar vi hjälp av Stadsmuseers inventering av fastigheter för att få fram mer nyttig fakta kring dess bakgrund. Där hittar vi information om vilka arkitekter som ritat huset och när, vilka färger och målningstekniker som använts.


Skrapprover av väggytskiktet

Våra färgsättare tar skrapprover av väggytskiktet från delar i huset för att på så vis få fram mer information om husets bakgrund. De olika lagren av färg visar hur huset har sett ut genom åren från byggåret fram till idag. Det räcker oftast med att samla ihop små delar av skrapprover från väggar, tak och snickerier för att få en bra helhetsbild. Proverna hjälper färgsättarna att ta fram ett färgsättningsförslag som är anpassad till fastighetens historia.Planering, visualisering och målning

När all insamlad information är sammanställd är det dags för färgsättarna att ta fram ett förslag. De planerar, ritar, skissar på färger med mera. Sedan tar vi fram en färgsättning som går inom ramen för den information vi fått fram om huset samt efter kundens önskemål och behov.

Vi visualiserar slutligen färgsättningen så att du får en så bra bild som möjligt av hur trapphuset kommer se ut. Vi beskriver vilka målningstekniker vi tänkt använda och varför. Med visualiseringen får du en helhetsbild av resultatet och vi undviker därmed missförstånd.

När färgsättningen godkänns lämnas uppdraget över till våra duktiga målare där de först gör en provmålning för att säkerställa att valet av kulör med mera stämmer överens med färgsättningsförslaget. När provmålningen blivit godkänd sätter vi igång med måleriarbetet av trapphuset.Dekorationsmålning

Vår dekorationsmålare och färgsättare Björn Andersson delar med sig av sina erfarenheter kring trapphusmålning:

Under mina 15 år som dekorationsmålare har jag arbetat på Svenska Skydd och färgsatt trapphus runtom i Sverige. Den stora utmaningen med mitt arbete är att med stor lyhördhet och varsam renovering få fram lyckade trapphusmålningar.