Svenska Skydds
olika koncept

Vi arbetar utifrån två olika koncept, detta för att få bra anpassade produkter och tjänster för våra kunder.
Bosäkra Trapphus riktar sig till bostadsrättsföreningar som vill uppgradera sina fastigheter med säkerhetsdörrar, postboxar och kanske ett nytt låssystem.
I vårt andra koncept, Formsäkra Trapphus hjälper vi bostadsrättsföreningar med trapphusrenoveringar där vi utgår ifrån fastighetens byggår och där vi sedan varsamt renoverar trapphusen i tidstypisk stil.

Svenska Skydd har under 20 år haft en mycket positiv utveckling och byggt upp ett starkt varumärke på marknaden.

Med marknadens bästa säkerhetsdörrar som grund har vi genom åren utvecklat två olika koncept, allt för att ge våra kunder ett brett sortiment, väl anpassat för olika typer av behov.

Vi riktar oss till bostadsrättsföreningar, stora som små, över hela landet med fastigheter från 1880-talet fram till nyproduktion. Vår gedigna kunskap om säkerhetsdörrar, trapphusrenoveringar och fastigheter i olika tidsepoker gör att ni som kund får tips och råd genom hela entreprenaden och är alltid i trygga händer hos oss.

Svenska Skydd arbetar utifrån
två olika koncept

BOSÄKRA TRAPPHUS

Genom krav, önskemål och erfarenheter från samtliga berörda myndigheter, förvaltare och lägenhetsinnehavare, har vi skapat ett koncept som ger praktisk säkerhet i alla led. Vi hjälper bostadsrättsföreningar som står inför uppgradering sina fastigheter med t ex säkerhetsdörrar, postboxar, låssystem och entrépartier. Med nya säkerhetsdörrar blir boendekomforten högre och med modern posthantering kan den boende ta emot större försändelser till sitt postfack.

Läs mer om Bosäkra Trapphus här.


FORMSÄKRA TRAPPHUS

När vi renoverar och formsäkrar trapphus utgår vi alltid från fastighetens historik. Vi bevarar och återskapar fastighetens tidsepok samtidigt som vi ser till att dagens krav på säkerhet uppfylls. Det kan innebära allt ifrån säkerhetsdörrar, nya golv, dekorationsmålning i trapphuset, nya entrépartier och mycket mera. Att formsäkra ett trapphus kan vara en av de bästa investeringarna en fastighetsägare kan göra. Vi erbjuder dessutom ekonomisk rådgivning.

Läs mer om Formsäkra Trapphus här.


Projektgrupper är grunden
till ett lyckat resultat!

För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi i projektgrupper – ett arbetssätt vi format fram genom åren. I dessa projektgrupper har vi vår egen personal med kompetenser inom montage, måleri, snickeri, sälj och marknad samt projektledning. Med projektgrupper som innehar samtliga nödvändiga kompetenser kan vi lättare ha kontroll på projektet och därmed leverera ett bra resultat till dig som kund.

Genom att hela tiden föra en dialog och hålla en nära kommunikation inom våra projektgrupper skapar vi de bästa förutsättningarna för att dels få en ökad förståelse för varandras områden och arbetsuppgifter, men framförallt för att kunna leverera ett så bra slutresultat som möjligt till dig som kund, där dina önskemål blir verklighet. Vi tror att detta är grunden till ett lyckat resultat.