Svenska Skydds olika koncept

Vi arbetar utifrån två olika koncept, detta för att få bra anpassade produkter och tjänster för våra kunder.
Bosäkra Trapphus riktar sig till bostadsrättsföreningar som vill uppgradera sina fastigheter med säkerhetsdörrar, postboxar och kanske ett nytt låssystem.

I vårt andra koncept, Formsäkra Trapphus hjälper vi bostadsrättsföreningar med trapphusrenoveringar där vi utgår ifrån fastighetens byggår och där vi sedan varsamt renoverar trapphusen i tidstypisk stil.

Vad gör vi?

Svenska Skydd har under 20 år haft en mycket positiv utveckling och byggt upp ett starkt varumärke på marknaden.

Med marknadens bästa säkerhetsdörrar som grund har vi genom åren utvecklat två olika koncept, allt för att ge våra kunder ett brett sortiment, väl anpassat för olika typer av behov.

Vi riktar oss till bostadsrättsföreningar, stora som små, över hela landet med fastigheter från 1880-talet fram till nyproduktion. Vår gedigna kunskap om säkerhetsdörrar, trapphusrenoveringar och fastigheter i olika tidsepoker gör att ni som kund får tips och råd genom hela entreprenaden och är alltid i trygga händer hos oss.

Trapphusrenovering Bosäkra trapphus för ditt hem - kontakta Svenska Skydd

Bosäkra trapphus

Genom krav, önskemål och erfarenheter från samtliga berörda myndigheter, förvaltare och lägenhetsinnehavare, har vi skapat ett koncept som ger praktisk säkerhet i alla led. Vi hjälper bostadsrättsföreningar som står inför uppgradering sina fastigheter med t ex säkerhetsdörrar, postboxar, låssystem och entrépartier. Med nya säkerhetsdörrar blir boendekomforten högre och med modern posthantering kan den boende ta emot större försändelser till sitt postfack.

Trapphusrenovering bostadsrättsförening, Formsäkra trapphus med tidsenlig design av Svenska Skydd

Formsäkra Trapphus

När vi renoverar och formsäkrar trapphus utgår vi alltid från fastighetens historik. Vi bevarar och återskapar fastighetens tidsepok samtidigt som vi ser till att dagens krav på säkerhet uppfylls. Det kan innebära allt ifrån säkerhetsdörrar, nya golv, dekorationsmålning i trapphuset, nya entrépartier och mycket mera. Att formsäkra ett trapphus kan vara en av de bästa investeringarna en fastighetsägare kan göra. Vi erbjuder dessutom ekonomisk rådgivning.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av