Formsäkra trapphus

Vad innebär det att formsäkra trapphus?

När vi renoverar och formsäkrar trapphus utgår vi alltid från fastighetens historik. Vi bevarar och återskapar fastighetens tidsepok samtidigt som vi ser till att dagens krav på säkerhet uppfylls. Att formsäkra ett trapphus kan vara en av de bästa investeringarna en fastighetsägare kan göra. Vi erbjuder dessutom ekonomisk rådgivning.

Med uttrycket formsäkra innebär det att vi med form och säkerhet tar ansvar för hela trapphusmiljön. När vi renoverar trapphuset i en tidstypisk anda ska renoveringen också uppfylla dagens krav på säkerhet.

En värdeful investering
Som sagt, att formsäkra ert trapphus kan vara en av era bästa investeringar. Först och främst så höjs värdet på fastigheten. Men det finns flera fördelar som kommer med en trapphusrenovering. Trapphuset är den första kontakten med en fastighet. Med en ny och tidstypisk renovering skapar vi en äkthet och exklusivitet då vi bevarar fastighetens kulturarv. Detta kommer att förbättra den första kontakten av fastigheten och känslan i fastigheten blir mera genuin. En trapphusrenovering kommer dessutom att öka trivseln för de boende.

Projektledaren är din kontaktperson

Ett lyckat resultat vid en trapphusrenovering bygger på en nära och bra kundkontakt. Du blir därför tilldelad en erfaren projektledare som kontinuerligt kommunicerar vad som sker under hela projektet. Vi vill att du ska vara involverad tidigt i processen så att du kan påverka upplägget. Vårt mål är att slutresultatet ska bli så bra som du önskar. Våra kunder är tydliga bevis på att detta är ett framgångsrikt arbetssätt.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av

Trapphusrenovering

Vår säkerhetsdörr är tillverkad i trämönstrad eller lackerad stålplåt som är lättskött och tålig. Dörren levereras med en kraftig och stabil stålkarm. Med moderna laminat och färgalternativ formar vi dörren helt efter kundens önskemål.

Vi har dessutom utökat vårt sortiment med flera nya laminat som har en känsla av äkta trä.

Dörren levereras komplett med en stabil karm och förutom att den stänger ute ovälkomna gäster slipper du störas av ljud från trapphuset och matos från grannarna. Vi hjälper givetvis till med montering av din nya dörr.

Färgsättning

För att få till en bra och tidstypisk färgsättning behöver man titta på när huset är byggt och vem som ritat det. Vi tar hjälp av Stockholm stadsmuseums arkiv för att få ledtrådar men det viktigaste är att vi gör inventering i trapphuset och en färghistorisk undersökning. Då kan vi se alla lager av färg ner till det första originallagret. Vi ser om det varit marmorerat på väggarna eller ådringsmålat på snickerierna. Har det funnits någon dekorativ målning i taket eller i fönstersmygarna? Det här arbete är otroligt roligt och spännande, vi ser ju för det mesta måleri som ingen sett på 70-80 år. Utifrån det vi skrapat fram kan vi sedan skapa en färgsättning för trapphuset. I bland hittar vi inget under då man kanske skrapat ner färgen innan man målat om och då får vi tittat på vem som ritat trapphuset och se vad denne arkitekt gjort i andra trapphus i stan.

Trapphusmålning

När man målar ett trapphus så har man många saker att ta hänsyn till, vilken färgtyp ska används på vilka ställen och hur ska man komma fram till bästa ytan för att göra tex en marmorering? Vi startar alltid med att ta reda på vilka färgtyper man målat med innan, är det limfärg någonstans eller har man målat med en plastfärg på snickerierna utan att ha grundmålat. Sedan tvättar vi alla ytor så att vi får bort fett mm. Sedan sker en uppskrapning där man får bort löst sittande färg mm. Det sker sedan ett grundarbete och med spackling och grundmålning beroende på hur ytan ser ut. Vi målar sedan med en grundfärg för det dekorationsmåleri som ska ske eller så målas ytan färdig med en färdigfärg. Allt grundmåleri sker med vattenbaserad färg medans det dekorativa måleriet sker i en linoljebaserad färg. Vi blandar all lasyr mm själva med riktiga pigment så att vi ska få till den rätta känslan.

Säkerhetsdörrar

Oavsett vilket utseende din dörr har eller från vilken tidsepok den kommer ifrån, så återskapar vi den. Det kan handla om allt från ståtliga pardörrar med vackra överljus till en mera avskalad och stram dörr från 1930-talet. Vi nytillverkar dörrar som känns genuina. Alla dörrar platsmålas för att vi ska få till den rätta känslan. När vi återskapar en originaldörr är det därför viktigt att vi får till dessa detaljer så att trapphusets miljö och stil efterliknas så mycket möjligt. Vi erbjuder olika beslag som går i samma tidsanda som originalet så som dörrhandtag, namnskylt och ringklocka. Allt för att slutresultatet ska bli så tidstroget som möjligt. Med vår specialdörr får du en säkerhetsdörr med hög kvalité samtidigt som fastighetens kulturarv bevaras.

Golv

Många golv har legat i mer en hundra år och är naturligt slitna, många gånger på ett vackert sätt men många gånger misshandlade genom alla år. Ofta är det olika starka städprodukter som man använt och som tagit bort lystern och fettet i golvet. Golv ska städas med stensåpa, då får man ett golv som håller länge. Så en slipning eller polering av ytskiktet med efterföljande såpinpregnering är den vanligaste behandlingen. I bland är golven i sämre skick än så, då har man spruckna golv på grund av sättningar i huset och då är arbetet med att reparera golven betydligt större. Många gånger kan man behöva ta bort allt material under stengolvet och börja om från början. Det går helt enkelt inte att göra något annat.

Våra tidsepoker

Hur skapar vi den där genuina känslan i ditt trapphus? Först tar vi reda på när fastigheten är byggd då varje tidsepok har sitt säregna formspråk och arkitektoniska stildrag. Det är dessa typiska stildrag från den aktuella tidsepoken som vi vill återskapa vid en trapphusrenovering. Det gäller allt från färger, målningsteknik och säkerhetsdörrarnas ådring till detaljer som fastighetsboxar, trycken, armatur, tidningshållare eller entrépartiets passagesystem. Varje detalj är viktigt och ingen detalj är för liten för oss. Inte när det gäller att skapa ett helhetstryck och en genuin känsla.

Till detta arbete har vi våra utbildade och erfarna medarbetare, men vi tar ibland även hjälp av Stadsmuseernas inventering av fastigheten samt andra historiska dokument innan vi skrider till verket.

Referenser