Trapphusmålning

Trapphusmålning

Vad ingår i en trapphusmålning?

Innan man påbörjar en trapphusmålning finns det mycket att tänka på för att uppnå bästa resultat.

Vilken färgtyp ska används? Vilket blir bästa ytan för att göra t ex en marmorering?

I en trapphusmålning ingår målning av väggar, tak, socklar, dörrar, fönster, element, handledare, skursocklar samt eventuellt hissgaller, hissdörrar och hisschakt. Vidare ingår målning av portar till gata och innergård.

Kan ni återställa originalmålning i vårt trapphus?

Ja det kan vi, beror lite på skicket och hur det är övermålat. Antingen målar vi nytt lika det som var original med samma typ av material, alternativt så restaurerar vi den gamla målningen, lagar och retuscherar.

Vad kostar en trapphusmålning?

Mellan 150 000kr -2 500 000 kr beroende på projektets omfattning.

Hur går en trapphusmålning till?

Man tvättar och skrapar bort gammal färg. Sedan spacklar och slipar man för att få en bra yta och därefter grundmålar man för att färgen ska sitta bra.

Efter det målas alla ytor med färdigfärg som är anpassad på för trapphus och offentlig miljö. Allt dekorativt måleri målas med linoljefärg och linoljelasyrer som vi blandar på plats.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av