Trapphusrenovering

Trapphusrenovering

I takt med att städer och bostadsområden åldras, står fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar inför utmaningen att underhålla och förnya sina byggnader för att möta dagens standarder och behov. När vi renoverar trapphuset i en tidstypisk anda ska renoveringen också uppfylla dagens krav på säkerhet.

Öka fastighetens värde

Trapphusrenoveringar handlar inte bara om att förbättra estetiken. Det syftar även till att öka fastighetens värde, förbättra livskvaliteten för de boende och säkerställa att trapphuset uppfyller dagens säkerhets- och standarder. Renoveringsprocessen kan vara omfattande och involvera flera steg:

Planering för bästa resultat
Renoveringen börjar med en noggrann planering. Vi ser över era behov och hjälper er med färgsättning, materialval, armaturer, vilken typ av säkerhetsdörrar ni önskar, golvslipning och mycket mer.

Färgsättning
En ny färgsättning kan ge tillbaka trapphusets ursprungliga utseende. Valet av kulörer och ytbehandlingar är viktigt, inte bara för estetikens skull utan kan även påverka uppfattningen om ljus och rymd. Moderna materialval, som tåliga golvbeläggningar och lättskötta ytor, är avgörande för trapphusets hållbarhet och enkelhet att rengöra.

Nya armaturer
Ny belysning spelar en central roll i trapphusrenoveringar. Energisnåla LED-lampor kan inte bara minska driftskostnaderna, utan också förbättra säkerheten och atmosfären. Vi utgår alltid från fastighetens byggår och tar fram förslag på passande armaturer till just er fastighet.

Säkerhetsdörrar
Att installera säkerhetsdörrar i samband med trapphusrenovering är en utmärkt idé för att öka säkerheten i en bostadsbyggnad.

Säkerhetsdörrar i äldre stil kombinerar den tidlösa estetiken hos äldre dörrar med moderna säkerhetsfunktioner. Dessa dörrar är utformade för att passa in i äldre byggnader och hus med klassisk arkitektur samtidigt som de ger ett högt skydd mot intrång och yttre påverkan.

Säkerhetsdörrar ökar säkerheten och tryggheten för de boende och är en värdefull investering i samband med trapphusrenovering. Det är dock viktigt att genomföra installationen korrekt och i enlighet med gällande säkerhets- och byggnadsregler.

Kommunikation, en viktig del i processen
Under hela renoveringsprocessen är det viktigt att kommunicera med de boende i fastigheten. Tydlig information om arbetets omfattning, tidplan och eventuella störningar är avgörande för att skapa förståelse och underlätta för alla involverade.

Sammanfattningsvis är en trapphusrenovering mer än bara ytmässiga förändringar. Den representerar en investering i fastighetens långsiktiga värde och de boendes trivsel. Genom noggrann planering, moderna materialval och hänsyn till säkerhet och tillgänglighet kan trapphuset förvandlas till en välkomnande och funktionell del av fastigheten som möter dagens krav på form och säkerhet.

Referenser
Låt er inspireras av några av våra referenser här

Kontakta oss

Vad är du intresserad av

Vanliga frågor och svar om trapphusrenovering

Det vanligaste är mellan 200 000-3 000 000kr beroende på projektets omfattning.

Vi startar med att montera nya säkerhetsdörrar.

Efter det påbörjar vi elarbeten med t ex infräsning av el och följande elarbeten.

När det är klart påbörjas golvarbeten. Det kan vara allt ifrån att laga befintligt golv, lägga helt nytt alternativs slipa och rengöras. Har föreningen beställt en ny entréport är det nu dags för montering.

När allt detta är klart påbörjas målning i alla steg, beroende på projektets omfattning.

När allt detta är klart monteras det sista såsom nya armaturer, namntavla, andra detaljer samt ev mattor.

Nu är allt klart och redo för besiktning!

JA! Alla kan bo kvar under entreprenaden och ett dörrbyte tar cirka 2-4 timmar per lägenhet.

Fastigheten ökar i värde och de boende får en högre boendekomfort med både säkerhet och estetik.

Mellan 2-4 månader, allt utifrån hur omfattande renoveringen är.