Vårt sätt att
arbeta

Tillsammans gör vi det möjligt delaktighet för bästa resultat. Vi har byggt upp vår organisation efter ett arbetsflöde som vi utarbetat genom åren. Medarbetare, kunder och leverantörer har tillsammans gjort det möjligt.

Vi tror att kommunikation är grunden till ett lyckat slutresultat och genom att kommunicera ut vårt arbetsflöde på ett tydligt sätt uppnår vi hög nivå på förståelse för varandras arbetsuppgifter och ett stort ansvarstagande som i sin tur leder till hög kvalitet, goda leveranstider och en effektiv organisation som kan arbeta konkurrenskraftigt.

Vi har utarbetat ett verksamhetssystem för miljö och kvalitetssäkring som är grunden i vårt arbetsflöde. Du som kund blir redan i säljprocessen involverad i arbetsflödet och tidigt delaktig för att kunna påverka så att slutresultatet blir just så bra som vi önskar. Detta sätt att arbeta enligt ett flöde är en naturlig del för oss att arbeta på och det har visat sig vara framgångsrikt.