Offert

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Vad är du intresserad av?
Offert

Formsäkra Trapphus

Formsäkra
trapphus

När vi renoverar och formsäkrar trapphus utgår vi alltid från fastighetens historik. Vi bevarar och återskapar fastighetens tidsepok samtidigt som vi ser till att dagens krav på säkerhet uppfylls. Att formsäkra ett trapphus kan vara en av de bästa investeringarna en fastighetsägare kan göra. Vi erbjuder dessutom ekonomisk rådgivning.


Vad innebär det att formsäkra trapphus?

Med uttrycket formsäkra innebär det att vi med form och säkerhet tar ansvar för hela trapphusmiljön. När vi renoverar trapphuset i en tidstypisk anda ska renoveringen också uppfylla dagens krav på säkerhet.

Läs om våra tidsepoker


En värdefull investering

Som sagt, att formsäkra ert trapphus kan vara en av era bästa investeringar. Först och främst så höjs värdet på fastigheten. Men det finns flera fördelar som kommer med en trapphusrenovering. Trapphuset är den första kontakten med en fastighet. Med en ny och tidstypisk renovering skapar vi en äkthet och exklusivitet då vi bevarar fastighetens kulturarv. Detta kommer att förbättra den första kontakten av fastigheten och känslan i fastigheten blir mera genuin. En trapphusrenovering kommer dessutom att öka trivseln för de boende.Bevara kulturarvet

Hur skapar vi den där genuina känslan i ditt trapphus? Först tar vi reda på när fastigheten är byggd då varje tidsepok har sitt säregna formspråk och arkitektoniska stildrag. Det är dessa typiska stildrag från den aktuella tidsepoken som vi vill återskapa vid en trapphusrenovering. Det gäller allt från färger, målningsteknik och säkerhetsdörrarnas ådring till detaljer som fastighetsboxar, trycken, armatur, tidningshållare eller entréparitets passagesystem. Varje detalj är viktigt och ingen detalj är för liten för oss. Inte när det gäller att skapa ett helhetstryck och en genuin känsla.

Till detta arbete har vi våra utbildade och erfarna medarbetare, men vi tar ibland även hjälp av Stadsmuseernas inventering av fastigheten samt andra historiska dokument innan vi skrider till verket.


Hur ser säkerheten ut?

När vi undersöker trapphusets estetiska kvalitéer går vi också igenom fastighetens säkerhet för att kontrollera att den uppfyller dagens säkerhetskrav. Vi kontrollerar ytskikt, brand- och inbrottssäkerhet samt dörrarnas säkerhetsklassning. Vi ser till att de uppfyller alla kriterier för att formsäkra trapphuset.

Projektledaren är din kontaktperson

Ett lyckat resultat vid en trapphusrenovering bygger på en nära och bra kundkontakt. Du blir därför tilldelad en erfaren projektledare som kontinuerligt kommunicerar vad som sker under hela projektet. Vi vill att du ska vara involverad tidigt i processen så att du kan påverka upplägget. Vårt mål är att slutresultatet ska bli så bra som du önskar. Våra kunder är tydliga bevis på att detta är ett framgångsrikt arbetssätt.

Ekonomisk rådgivning

Vi hjälper även till med ekonomisk rådgivning. Vad kostar det? Hur ser lånebilden ut? Hur lägger vi upp betalningsplanen? Och så vidare. Baserat på våra erfarenheter och specialistkunskap om formsäkra trapphus kan vi göra realistiska bedömningar och tidsplaner, så att det i slutändan inte uppstår några överraskningar för föreningen.