Helsingborg

Svenska Skydd Helsingborg

Din lokala kontakt i Helsingborg för installation av säkerhetsdörrar och utförande av trapphusrenoveringar

I Helsingborg finner du vårt kontor och nav i södra Sverige. Här har vi en stor organisation med allt från säljare, projektledare, produktionsledare, arbetsledare och montörer. Geografiskt sett är det ett upptagningsområde som sträcker sig från Kalmar i öst till Malmö i söder och norrut längs kusten mot Göteborg.

 

Vad gör vi?

Med utgångspunkt från vårt kontor i Helsingborg, levererar vi säkerhetsdörrar till allmännyttiga bostadsbolag i Skåne och Halland som avropar vårt avtal med HBV gällande säkerhetsdörrar med installation i trapphus. Vi hjälper även bostadsrättsföreningar med våra koncept Bosäkra Trapphus och Formsäkra Trapphus. Oavsett projekt är vår ambition att jobba nära våra kunder och leverera modern säkerhet med öga för det estetiska slutresultatet.

Trapphusrenovering – Bosäkra Trapphus – Helsingborg

Bosäkra Trapphus är ett starkt koncept för oss i Helsingborg. Och typiska uppdrag i regionen är exempelvis byte av släta säkerhetsdörrar för 60- och 70-talshus, ytterdörrar, loftgångsdörrar men likaså tidstypiska dörrar för äldre fastigheter i bland annat Malmö.

En dörr i ett gammalt hus kan se gedigen men inte sällan släpper den igenom värme, kyla och ljud, både till och från lägenheten. Idag ställs det stora krav på lägenhetsdörrar. De ska bland annat vara brand- och inbrottsklassade men de bör även uppfylla mycket annat. Genom säkerhetsdörrar och övriga trapphusbehov som postboxar, låssystem och entrépartier erbjuder vi ett helhetskoncept för att bosäkra våra kunders trapphus.

Många aktörer har varit med vid utformningen av vårt koncept Bosäkra Trapphus. Några av dessa är Polisen, Brandförsvaret, försäkringsbolag, Research Institutes of Sweden, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering, Posten och fastighetsförvaltande organisationer.

Trapphusrenovering – Formsäkra trapphus – Helsingborg

Ett annat koncept som vi arbetar med i Helsingborgsregionen är Formsäkra Trapphus, här handlar det i regel om tidstypiska äldre fastigheter där vi utför renovering av hela trapphus samt dörrbyten. Syftet är ofta att återskapa trapphuset till sin ursprungliga epok, men det innebär också att vi med form och säkerhet tar ansvar för hela trapphusmiljön. När vi renoverar trapphuset i en tidstypisk anda ska renoveringen också uppfylla dagens krav på säkerhet.

 

Därför ska du välja säkerhetsdörrar från Svenska Skydd Helsingborg

På Svenska Skydd hanterar vi hela entreprenaden från offert till färdigställande. Fördelen med det är att du som kund slipper vara beroende av flera olika aktörers inblandning, som inte alltför sällan medför större risk för förseningar och oförutsedda utgifter.

Svensktillverkade säkerhetsdörrar

vår dörrfabrik i Eskilstuna tillverkar vi Sveriges bästa säkerhetsdörrar. Det är genom vår svenska dörrproduktion vi snabbt kan tillverka och leverera både special-anpassade och skräddarsydda dörrar exakt för vad ditt projekt kräver i Skåne och Halland.

Alla våra dörrar är säkerhetsklassade enligt nuvarande och framtida säkerhetskrav. Vi ligger allra främst när det kommer till trygg tillverkning, leverans och montage av säkerhetsdörrar. Som ett exempel på det har vi en säkerhetsdörr som är den enda brandtestade dörren med elektroniskt tittöga som har blivit godkänd.

Övriga dörrar och tillhörande produkter vi kan erbjuda

Förutom säkerhetsdörrar levererar vi bland annat loftgångsdörrar, källardörrar, vindsdörrar och entrépartier för fastigheter. Vi utför också installationer av analoga och digitala fastighetsboxar, passersystem, låssystem och dörrautomatik.

Några av våra beställare av säkerhetsdörrar och trapphusrenoveringar I Helsingborg
  • Bostadsrättsföreningar – BRF
  • Kommunala fastighetsbolag
  • Privata fastighetsägare
  • Nyproduktion
  • Övriga fastighetsbolag

För hjälp och svar på frågor kring våra säkerhetsdörrar, övriga dörrar och tjänster i Helsingborgsområdet så tveka inte att kontakta oss.

 

Vi som jobbar I Helsingborg

Louise Falkengren, entreprenadförsäljning till BRF
E-post: 
Tel: 040-6012115

Mattias Eriander, distriktschef Syd
E-post: 
Tel: 040–601 21 10

Kontakta Helsingborg

Mattias Eriander

Du kan även fylla i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Referenser

BRF Minerva 16

BRF Minerva 16 ligger på Bergaliden i Helsingborg med tre hus och totalt 50 lägenheter, byggda 1939. Många års slitage hade slitit ut dörrarna med störande ljud och matos samt bristande täthet som följd. Vi hjälpte föreningen med färgsättning och trapphusmålning, nya entréparter och armaturer och självklart nya säkerhetsdörrar med låssystem.