En tidstypisk säkerhetsdörr

Önskar du dig en ny och modern säker dörr som går i samma stil som din nuvarande vackra dörr från förr? Med våra specialtillverkade dörrar kan du få det! Våra skickliga hantverkare utgår från den befintliga dörren när de tar fram den nya säkerhetsdörren.

Anpassas efter din originaldörr

Säkerhetsdörr som är anpassad efter originalet

Oavsett vilket utseende din dörr har eller från vilken tidsepok den kommer ifrån, så återskapar vi den. Det kan handla om allt från ståtliga pardörrar med vackra överljus till en mera avskalad och stram dörr från 1930-talet. Vi nytillverkar dörrar som känns genuina. Alla dörrar platsmålas för att vi ska få till den rätta känslan. Med vår specialdörr får du en säkerhetsdörr med hög kvalité samtidigt som fastighetens kulturarv bevaras.

De tidsenliga detaljerna är viktiga

Varje tidsepok har sina särskilda stildrag och karaktäristiska detaljer. När vi återskapar en originaldörr är det därför viktigt att vi får till dessa detaljer så att trapphusets miljö och stil efterliknas så mycket möjligt. Vi erbjuder olika beslag som går i samma tidsanda som originalet så som dörrhandtag, namnskylt och ringklocka. Allt för att slutresultatet ska bli så tidstroget som möjligt.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av

Egenskaper och klassningar

Det finns olika klasser och standarder på säkerhetsdörrar. Tidigare klassades dörrarna enligt Svensk Standard i klass 1-4, exempelvis klass 2 enligt SS 817345. Denna standard har utgått. Den nu gällande standarden är SS EN-1627, vilket är en europeisk standard, där inbrottsklasserna benämns med prefixet RC (Resistance Class på engelska) eller MK (Motståndsklass på svenska) samt det nummer i vilken klass den är provad i. Klasserna kan vara RC2, RC3 samt RC4 där den vanligaste till lägenheter är RC3. Enligt Boverkets riktlinjer skall en nyinstallerad säkerhetsdörr till lägenhet vara brandklassad och brandgastät. Vår dörr håller brandklass EI2 15/EW 30 vilket betyder att den kan bromsa en brand i minst 30 minuter. Den är även brandgastät enligt Sa och S200.

Vanliga frågor och svar om våra specialdörrar

Självklart! Vi levererar våra säkerhetsdörrar i alla tänkbara utföranden och kan återskapa din originaldörr om du så önskar. Vi platsmålar dörrarna och tar vara på varje detalj så att dörren går i linje med trapphusets miljö och stil.

Vad en specialdörr kostar kan variera beroende på antalet dörrar och arbetets omfattning. Det bästa är om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller ringer oss på 0200 76 76 76.

Våra säkerhetsdörrar har testats för inbrott, brand och ljud.