Offert

Fyll i offertförfrågan nedan, så kontaktar vi dig inom kort!

Vad är du intresserad av?
Offert

Säkerhetsdörr Special

En tidstypisk
specialsäkerhetsdörr

Önskar du dig en ny och modern säker dörr som går i samma stil som din nuvarande vackra dörr från förr? Med våra specialtillverkade dörrar kan du få det! Våra skickliga hantverkare utgår från den befintliga dörren när de tar fram den nya säkerhetsdörren.


Anpassas efter din originaldörr

Oavsett vilket utseende din dörr har eller från vilken tidsepok den kommer ifrån, så återskapar vi den. Det kan handla om allt från ståtliga pardörrar med vackra överljus till en mera avskalad och stram dörr från 1930-talet. Vi nytillverkar dörrar som känns genuina. Alla dörrar platsmålas för att vi ska få till den rätta känslan. Med vår specialdörr får du en säkerhetsdörr med hög kvalité samtidigt som fastighetens kulturarv bevaras.

TEKNISK SPECIFIKATION SVENSKA SKYDD MK3

Dörrblad

Tjocklek 55 mm
Material Aluzinkbehandlad, foliebelagd stålplåt
Konstruktion Dörrplåtarna fogas samman genom limning Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdled och säkrade med 2 tappar i dörrbladets bakkant Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottsskydd.

Karm

Material Pulverlackerad kallvalsad stålplåt, profilvalsad med spår för tätningslist.
Tröskel Massiv ek på stålplatta
Konstruktion Karmarna är tillverkade för eftermontage ; montageprofil eller karmhylsa.
Kulör NCS S0502-Y

Egenskaper

Säkerhetsklass Motstår praktiskt inbrottsförsök enl klass 3 enl. SS-EN 1627. Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktyg som skruvmejsel, kofot, kilar, etc. *Att man skiljer på total tid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg.
Brandklass EI 30/E 60 / A 60, EI 30/A 30 med brevinkast
Röktäthetsklass (brandgastäthetsklass) Sa och Sm
Ljudklass R’w 35 dB med monterad tätningslist i karm, tröskel och överfals
U-värde
Standardutförande Levereras komplett med karm och tätningslist. Huvudlås Klass 3. Extralås Klass 3.

De tidsenliga detaljerna är viktiga

Varje tidsepok har sina särskilda stildrag och karaktäristiska detaljer. När vi återskapar en originaldörr är det därför viktigt att vi får till dessa detaljer så att trapphusets miljö och stil efterliknas så mycket möjligt. Vi erbjuder olika beslag som går i samma tidsanda som originalet så som dörrhandtag, namnskylt och ringklocka. Allt för att slutresultatet ska bli så tidstroget som möjligt.

Egenskaper och klassningar

Det finns olika klasser och standarder på säkerhetsdörrar. Tidigare klassades dörrarna enligt Svensk Standard i klass 1-4, exempelvis klass 2 enligt SS 817345. Denna standard har utgått. Den nu gällande standarden är SS EN-1627, vilket är en europeisk standard, där inbrottsklasserna benämns med prefixet RC (Resistance Class på engelska) eller MK (Motståndsklass på svenska) samt det nummer i vilken klass den är provad i. Klasserna kan vara RC2, RC3 samt RC4 där den vanligaste till lägenheter är RC3. Enligt Boverkets riktlinjer skall en nyinstallerad säkerhetsdörr till lägenhet vara brandklassad och brandgastät. Vår dörr håller brandklass EI30 vilket betyder att den kan bromsa en brand i minst 30 minuter. Den är även brandgastät enligt Sa och Sm.

Referenser

Vi har hjälpt föreningar i hela Sverige med nya säkerhetsdörrar där vi återskapat den ursprungliga dörren. Läs mer om våra referenser här (http://www.svenskaskydd.se/referenser.aspx) och bli inspirerad.

Att tänka på inför köp

Din nya säkerhetsdörr bör åtminstone uppfylla klass 3 om syftet är att skaffa dig ett bra inbrottsskydd. Vi anser dessutom att man inte bör ha en säkerhetsdörr med högre klass än klass 3, då detta kan försvåra arbetet vid nödsituationer för räddningstjänst, brandförsvaret eller liknande.

Att återskapa en originaldörr kräver en del kunskap då mycket kan ha hänt i fastigheten genom åren sen det byggdes. Våra hantverkare har mycket erfarenhet kring att återskapa originaldörrar i fastigheten och hjälper er med att få till den rätta karaktären.

Vanliga frågor och svar om våra specialdörrar

1Går det att tillverka nya dörrar så att de blir precis som våra nuvarande vackra dörrar?
Självklart! Vi levererar våra säkerhetsdörrar i alla tänkbara utföranden och kan återskapa din originaldörr om du så önskar. Vi platsmålar dörrarna och tar vara på varje detalj så att dörren går i linje med trapphusets miljö och stil.
2Vad kostar en specialdörr?
Vad en specialdörr kostar kan variera beroende på antalet dörrar och arbetets omfattning. Det bästa är om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller ringer oss på 0200 76 76 76.
3Vad har säkerhetsdörrarna testats för?
Våra säkerhetsdörrar har testats för inbrott, brand och ljud.