Inbrottsklassade dörrar

Säkerhetsdörrarnas uppgift är att skydda mot inbrott. Hur väl dörrarna står emot inbrott testas på olika sätt och testerna visar om dörren klarar den inbrottsklass som den är byggd för att klara av. SS-EN 1627 har inbrottsklasser RC1 till RC6. För lägenhetsdörrar används RC 3. RC betyder Resistance Class.

Skydd mot inbrott

Provningarna genomförs hos ett godkänt provningsinstitut och certifieras av ett (ackrediterat) certifieringsinstitut. Svenska Skydd använder RISE (Research institutes of Sweden) för provningar för inbrottsskydd, samt Sveriges Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) för certifiering och tillverkningskontroll för inbrottsskydd.

För standarden provas dörrens mekaniska stabilitet samt förmågan att motstå manuellt inbrottsförsök. För mekanisk stabilitet varierar krafter och tillåtna formförändringar för de olika klasserna. För det manuella inbrottsprovet används olika verktyg samt olika lång angreppstid i de olika inbrottsklasserna.

Som konkret exempel gäller i RC3 enl. SS-EN 1627 att:
Statiskt test: sker genom att mekanisk stabilitet provas genom att man trycker med krafter upp till 6 kN mot låset och 3 kN mot dörrbladshörn

Dynamiskt test: sker genom att en 50 kg tung sandfylld vikt slungas mot dörrbladet från ett visst avstånd med en viss vinkel.

Mekaniskt test: sker genom att två personer från provningslaboratoriet gör ett inbrottsförsök med verktyg som: skruvmejslar, 700 mm kofot, kilar, etc. Dörren angrips under 5 minuter effektivt (totalt max 20 minuter inklusive vilo- och eftertanketid). Angrepp sker mot lås, dörrblad, gångjärn. Dörren klarar provet om den inte öppnats inom tiden.

Säkerhetsdörren SS RC3 är rekommenderad lägenhetsdörr för trapphusrenoveringar. SS RC3 är klassad och certifierad enligt SS-EN 1627 i Resistance class RC3. Är det dessutom en godkänd låskista i dörren får den ett ytterligare certifikat och får då skyltas även med SSF 1078.

Kontakta oss

Vad är du intresserad av