Att byta till säkerhetsdörr - vi ger tips på vad man ska tänka på inför byte. Svenska Skydd AB

Att byta till säkerhetsdörr

Köpa säkerhetsdörr – vad ska man tänka på?

Köper man riktiga säkerhetsdörrar behövs inte några kassaskåpslås för att hålla tjuvarna borta! Det räcker med vanliga svensktillverkade lås i dörren. Utländska dörrar kräver ofta ett separat ”igelkottslås” för att bli testade och godkände för inbrott. Då måste ju dörren vara låst med ”igelkottslåset”, även när man är i lägenheten. Annars har man ju inget inbrottsskydd när man är hemma.

Om olyckan är framme – eftermarknad för säkerhetsdörrar.
Se till att reservdelar till säkerhetsdörrarna finns att tillgå. Ett lås som ingen låssmed i Sverige har på hyllan kan inte bytas ut en helg om olyckan skulle vara framme. Hör efter att lokala låssmeder kan serva lås och annat som levereras med dörren.

Man ska kunna utrymma lägenheten på ett säkert sätt om så skulle krävas. Man ska aldrig behöva låsa någon dörr med nyckel inifrån. I en nödsituation behöver man oftast kunna utrymma hastigt.

Tester av säkerhetsdörrar i Sverige.
I Sverige inbrottstestar man alltid säkerhetsdörrar från rätt sida av dörren.  Sverige är i princip unikt med att dörren till lägenheten går utåt. I andra länder gör man tester för inbrott från den sidan som för oss är baksidan på dörren, vilket gör det väsentligt enklare att klara testet.

Säkerhetsdörrar ska alltid vara brandtestade av ackrediterat provningslaboratorium! Från och med den första september 2016 krävs tester enligt nya Europastandarden. Undersök alltid att säkerhetsdörrarna har svenskspråkig dokumentation. Även typgodkännande och certifikat för samtliga gjorda provningar ska vara på svenska. Viktigt att kunna läsa och förstå vad det betyder?

Säkerhetsdörrar ska vara brandgastestade. Från och med första januari 2013 gäller lag (Boverkets Byggregler BBR avsnitt 5:534) att alla nyinstallerade entrédörrar från trapphus till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta i klass S200 (tidigare Sm) enligt SS-EN 13501-2. Oavsett om det rör sig om nybyggnation eller dörrar som ersätts i äldre fastigheter. Det är fastighetsägaren ansvarar för detta. Det är alltså inte den som bor i lägenheten som är ansvarig. I en bostadsrättsförening är det alltid styrelsen i Brf:en som ansvarar för att rätt dörr sätts in vid ett utbyte.

Tänk hållbart när du ska installera nya dörrar.
Säkerhetsdörrar av stål rakt igenom är att föredra framför andra Dels för de är starka och dels innebär det mindre underhåll på sikt.

Och till sist men inte minst. Svenska skydds säkerhetsdörrar är närproducerade. Långa transporter med stora koldioxidutsläpp som följd ligger definitivt inte i tiden. Här har vi alla ett ansvar.