Trapphus, trapphusrenovering, trapphusentreprenad för bostadsrättsföreningar. Svenska Skydd AB

En nära dialog

Hur ser en typisk arbetsgång ut när man som bostadsrättsförening inleder ett sammarbete med Svenska Skydd AB?

-Steg 1

Allt börjar med att man bokar upp en av Svenska Skydds Entreprenad säljare för ett platsbesök. Här går styrelse och säljare noggrant tillsammans befintliga dörrar, lås postboxar etc för att bilda sig en uppfattning om hur förutsättningarna är samt vad ni som bostadsrättsförening är i behov av. Ambitionen är att man efter ett första platsbesök skall ha tillräckligt med underlag med sig för att kunna sammanställa en grundligt utförd offert för överlämning.

 -Steg 2

När bostadsrättsförening och Svenska Skydd har kommit överens och tecknat avtal så går man vidare in i steg 2. Svenska Skydd kallar till ett möte där representanter från Bostadsrättsförening och Säljare och produktionsledare sammanstrålar för praktisk planering och tidsplan. Produktionsledare tar även vid detta möte samtliga mått, dörrhängningar mm för att sedan kunna beställa allt material till entreprenaden.

-Steg 3

Sista steget, här startar entreprenaden. Våra egen anställda och utbildade montörer är på plats och dörrbytena är i full gång. Svenska Skydd utser alltid en arbetsledare på plats som leder arbetet och är länken till produktionsledaren/projektledaren. När entreprenaden är slutförd är det tid för slutbesiktning.