Strukturalism

Den strukturalistiska idén bygger på en förenklad och mer standardiserad form av funktionalismen. Runt om i landets storstäder byggdes nu förorter, till exempel Vällingby utanför Stockholm.

I begynnelsen av denna epok var arkitekturen mera detaljrik. Senare övergick stilen till att bli enklare och mer standardiserad. Husen var ofta tre våningar höga med putsade fasader. Färger som rött, blått och grönt dominerade inne i trapphusen. Karaktäristiskt för tiden var dörrar av gabon samt den berömda flingfärgen på väggarna.

På bild har vi renoverat en sådan fastighet med modernare inslag