Respekt

Är det något som framkallar känslor hos oss är när vi inte behandlas med respekt. Ett grundläggande behov hos människan är respekt.
Kopplar man även till behovet av empati blir det ännu tydligare hur många känslor det framkallar när vi blir behandlade utan respekt och utan empati.
Låt mig ta ett exempel så kanske det klarnar lite:
Någon, vi kallar honom Grötbjörn, kommer för sent till jobbet en dag.
Han började dagen med att försova sig och hamnade därefter i rusningstrafiken. I bilen på väg till jobbet får han inte tag i sina arbetskamrater för de hade redan satt sig i mötet som han nu kommer att komma för sent till. Grötbjörn är stressad, frustrerad, arg, skamsen, osv.

När han väl kommer in på kontoret och försöker komma in i mötesrummet får han genast kontakt med chefen som säger: – Grötbjörn, du kan gå ut direkt. Kan man inte passa tiden hör man inte hemma på det här mötet. Tänk på det till nästa gång!
Vad händer nu, tror ni? Känslorna svallar nog över hos alla i rummet.

Chefen: Förmodligen är han/hon utmattad av ilska och skam av att säga något så respektlöst och empatilöst till en annan människa. Naturligtvis gömmer sig dessa känslor bakom ”den tuffa chefsfasaden”. Arbetskollegorna: Några blir ledsna, några blir arga, några blir rädda, några kanske till om med skrattar för de blir så förvånade.

Grötbjörn: Arg, ledsen, kränkt, hämndlysten, skamsen…..osv Mötet, och hela dagen är förmodligen förstört för  alla i rummet. Vem vann på detta?
Chefen har behov av respekt. Respekt är att passa tiden. När Grötbjörn inte ger den respekten skall han straffas för att nästa gång ge respekt.

Kan man kräva respekt?
Vad hade hänt om chefen givit Grötbjörn den respekt och empati han behöver?
– Grötbjörn kommer inrusande i mötesrummet och försöker förklara sig men blir bemött av glada och ytterst förstående kollegor.
Chefen bryter in med orden: Det kan hända alla. Ta lite kaffe och känn dig hemma!

Vem vann nu? Sensmoralen blir rätt slående. Alla har behov av respekt och empati men man kan inte få det om man inte är villig att ge densamma!

På bild: Henrik Åberg, produktionsledare Svenska Skydd