Att lyckas med en trapphusentreprenad

När det är dags att renovera trapphuset finns det många detaljer att hålla reda på och det är vanligt att oväntade frågor och problem dyker upp längs vägen. För att bäst lyckas med sin trapphusentreprenad bör man vara påläst och förberedd. Ta reda på fakta innan så sparas tid som kan användas för viktiga beslut.

Bilda en liten grupp. Gå igenom vad ni vill åtgärda. Det kan vara säkerhetsdörrar, trapphusmålning, golv, låssystem, armaturer, passagesystem, el och hissinredning. Bilda en liten grupp som har mandat för föreningen att fatta beslut. Undvik stora möten där alla medlemmar får tycka till om detaljfrågor. Var även tillgänglig under renoveringsprocessen då det behövs en tät dialog för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt.

Ett annat beslut som föreningen ska fatta är om de vill byta ut låsen i fastigheten. I och med renoveringen är det bra att fundera över om man vill ha kopieringsskyddade nycklar till fastigheten och kanske även också få dörrnycklarna att passa till entréport, källare och tvättstuga. Då kan det vara lönt att installera ett låssystem till fastigheten.

En del fastigheter från 1880-talet har moderna hissar som inte riktigt passar in i tidsepoken. Då kan man renovera den med ytskikt som gör att den smälter in bättre i miljön och passar med övriga detaljer, dörrar och trapphuset i sin helhet. Det kanske även finns armaturer som går att renovera och anpassa med lågenergilampor. Tänk på att i äldre fastigheter är det ofta gamla kabeldragningar som kan behövas ses över.

Tänk också på att i möjligaste mån återskapa trapphuset till sin forna glans. Många fastigheter har renoverats under åren och tappat sin tidstypiska karaktär. Ta hjälp med färgsättning och annat tekniskt kunnande. Det sparar både tid och energi och så blir slutresultatet så som ni önskar.

Lycka till med era framtida renoveringar!